All About Kats
Het behandelings proces

Het behandelings proces

“Katten zijn een mysterieus soort wezens.
Er gaat meer door hun hoofden heen dan wij ons bewust zijn.”


Sir Walter Scott

Aan de slag! Hoe gaat het precies in zijn werk? 

STAP 1
Oriënterend telefonisch gesprek
Naar aanleiding van uw aanvraag volgt een kort telefonisch gesprek. Het probleemgedrag wordt beknopt besproken en de gedragsadviseur zal u een voorstel doen met betrekking tot het kiezen van een geschikt behandelingstraject. Zodra het traject door u is gekozen, start de behandeling.

STAP 2
Sluit medische oorzaken uit
In de praktijk blijkt dat veel probleemgedrag van een kat kan worden veroorzaakt door een medisch probleem. Zodra een medische oorzaak is uitgesloten kan de gedragstherapie gaan starten.

STAP 3
Invullen van een vragenlijst voor de therapeut
Voorafgaand aan het daadwerkelijke huisbezoek vult u een vragenlijst in zodat de gedragsadviseur meer inzage krijgt in uw huidige situatie en de leefomgeving van uw kat(ten).

STAP 4
Het huisbezoek
De observatie van de kat(ten) in thuisomgeving is noodzakelijk voor de therapeut om een volledige inventarisatie te kunnen maken van de (mogelijke) oorzaken van het probleemgedrag. Een bezoek bevat altijd een gesprek met de eigenaar en het bekijken van het volledige huis (binnen en buiten). Hoe lang een huisbezoek duurt hangt af van het gekozen behandelingstraject.

STAP 5
Uitvoeren van het advies
Resultaten zijn al zichtbaar na 4 weken, mits alle punten uit het advies volledig zijn uitgevoerd. In welke vorm u dat advies krijgt is afhankelijk van gekozen behandelingstraject.

STAP 6
Opvolging
Hoe reageert de kat op het gegeven advies en welke aanpassingen zijn gemaakt of moeten nog worden uitgevoerd? Na 4 weken ervaart de eigenaar meestal al een verbetering van het probleemgedrag. Hoe snel dat gaat is afhankelijk van de kat(ten) en de eigenaar. De inhoud van de opvolging is afhankelijk van het gekozen behandelingstraject.

× Hoe kan ik je helpen?