All About Kats
Waarom een katten gedragsadviseur

Waarom een katten gedragsadviseur

“Katten zijn een mysterieus soort wezens.
Er gaat meer door hun hoofden heen dan wij ons bewust zijn.”

Sir Walter Scott

U wilt van het probleemgedrag af en u wilt dat uw kat zich na het behandeltraject beter voelt, blijer is en zich beter gedraagt waardoor jullie weer samen door één deur kunnen gaan. Maar waarom kiest u dan specifiek voor een All about Kats kattengedragsadviseur? 

Wij zijn getraind in het herkennen van relaties tussen uitingen van gedragsproblemen en oorzaken die daar aan ten grondslag liggen. In onze aanpak benaderen wij altijd het probleemgedrag vanuit het ‘waarom de kat dat gedrag vertoont.’ Elk probleem wordt vanaf de kern aangepakt. Daardoor is de kans minimaal dat het weer terug komt. Vanuit die hoek maken wij samen met u een strategie, waarmee u vervolgens aan de slag gaat met onze begeleiding. 

Voorbeeld: een kat plast op de bank en niet op de kattenbak. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn die door een gedragsadviseur nader onderzocht moeten worden. Om het plassen te bestrijden, kunt u de bank volledig inpakken met folie, maar u weet dan nog niet waarom de kat daar heeft geplast. De kans dat de kat een andere plek uitzoekt om te gaan plassen in plaats van de kattenbak EN de bank, is dan erg groot. Als de kern van dit probleem niet wordt aangepakt, kan dat leiden tot herhaling, verplaatsing of in sommige gevallen zelfs verergering van het probleemgedrag. 

Uiteraard begrijpen wij heel goed dat elk soort probleemgedrag ontzettend vervelend voor u kan zijn. Laten wij daarom zo snel mogelijk aan de slag gaan, om er met elkaar voor te zorgen dat u en uw kat(ten) weer zorgeloos kunnen samen leven. 

× Hoe kan ik je helpen?